อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อITA วันที่ ผู้ชม
ITA ประจำปี 2565

ITA ประจำปี 2565 ลำดับ หัวข้อ ITA คำอธิบายหัวข้อประเมิน I...

17 ก.พ. 65 101
ITA2564

หัวข้อประเมิน ลิงค์ ข้อมูลพื้นฐาน ...

22 ม.ย. 64 204