องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทร.043-660673-4
Gallery :: โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๕๙ ณ วัดหนองโมงบูรพาราม
วันที่ : 9 สิงหาคม 59   View : 166