อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434
หัวข้อ :: ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น


ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   11 พ.ค. 64 81
  View : 170
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :