อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434
หัวข้อ :: รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA)


 รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA)

  View : 425
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :