องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทร.043-660673-4

นายสุริยา ชินคำ
นายก อบต.

นายสมชัย หกพันนา
รองนายก อบต.

นายหนูกัน กาทาสี
รองนายก อบต.

นางนิติญา เหมือนทอง
เลขานุการนายก อบต.