อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434
หัวข้อ :: กระเป่าผ้าไหม

กระเป่าผ้าไหม (รหัสโอทอป 450900945201)
 

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท
 

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นเมือง

222 หนองพอก หมู่ 1 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210

ติดต่อ : นางปัญจาแก้ว แสน

โทร : 08-9274-2322


วันที่ : 9 สิงหาคม 59   View : 198